DHEMITS JOPO MONTROLUNGGUH SANTAI SINAMBI NEMBANG ASMARANDANA.
Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitané
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angèl, angèl kalangkung
Tan kena tinumbas arta

TROOPS DHEMITS JEMBER
Berbeda - Beda Tapi Tetap Satu Jua

Tidak ada komentar:

Posting Komentar